Таня Аврамова

Виното играе важна роля в живота ѝ особено след 2009 г, когато започва да помага с маркетинга и брандинга в семейната винарна – Братанов.

Team Information

 ЧЛЕН НА БАВП
 Email: t.avramova@gmail.com