Станислав Стайков

Завършил International Wine Business в университета в Гайзенхахм, Германия. Работи като ръководител отдел покупки и отговорен за винения сортимент в онлайн магазин за вино в Германия. Има 10 години опит в сферата на винения немски пазар.

Team Information

 ЧЛЕН НА БАВП
 Email: staikov7@yahoo.com