Дилян Колев

Българското вино за него е сила и традиция, една истинска емоция, предаваща се от хората, които го правят към тези, които му се наслаждават. Българското вино е потенциал, вяра в бъдещето, мотивация и отговорност да покажем стойността на Българските продукти пред света.

Team Information

 УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА БАВП
 Email: didokolev1980@gmail.com