Десислава Ляпова

Десислава е главен писател за британската винена фондова борса в Лондон, Liv-ex,  винен консултант и основател на маркетинг агенцията Wine Words, с изявен интерес към културните и социалните аспекти на винената индустрия. Тя е завършила WSET Level 3 в Лондон и притежава магистърска степен по театрално и филмово изкуство от Глазгоуския университет.

Team Information

 ЧЛЕН НА БАВП
 Email: desislava@winewords.eu