СТРУКТУРА

БАВП е експертно сдружение, обединяващо различни специалисти във винения бранш като технолози, търговци и износители на вино, винени журналисти, сомелиери, туроператори и винени гидове, преподаватели, юристи и маркетинг професионалисти. За изпълнение на мисията на БАВП са обособени следните работни групи:

 • Регулация
 • Производство и професионално образование
 • Практическо обучение
 • Винен туризъм
 • Търговия и износ
 • Маркетинг

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПО РАБОТНИ ГРУПИ

 • Защита на българското вино като автентичен продукт с висока добавена стойност
 • Защита и развитие на винените региони
 • Развитие на регулация в посока към децентрализация, засилване на междупрофесионалния контрол и значението на браншовите организации, организациите и групите производители, експертите и други организации в бранша
 • Лобиране и защита на интересите на българските производители на ниво ЕС
 • Стратегическо планиране в сектора
 • Създаване и поддържане на регистър/списък със специалисти по професии лозари и винари
 • Създаване и поддържане на регистър/списък с училища и университети с профил лозаро-винарство
 • Създаване на 4 регионални подструктури за връзка с бранша
 • Създаване на районни карти с актуализирана информация за състоянието на лозарството и винопроизводството
 • Създаване на обучителни модули:
  • Разпознаваемост на български и местни сортове
  • Райони и изби – регионални вина
  • Посещение на изби и запознаване с енолози
 • Създаване на целеви групи по областни градове
 • Стимулиране на разпознаваемост и предлагане на български вина в изби, хотели, ресторанти и магазини
 • Взаимопомощ, обучителна интеграция и обмяна на опит с други професионални организации
 • Създаване на бранд/единна концепция на българския винен туризъм
 • Подобряване разпознаваемостта на България като дестинация за винен туризъм
 • Стимулиране на вътрешния винен туризъм
 • Подобряване и координация на връзките и сътрудничеството между търговците на българско вино в страната и извън нея
 • Повишаване на разпознаваемостта и успеха на българските вина на местния пазар и в чужбина
 • Организиране и провеждане на събития от различен формат за популяризирането на българското вино в България и на ключови външни пазари
 • Изграждане на успешен формат на национален щанд „Българско вино“ и изработване и прилагане на стратегия за отлично и резултатно представяне на България на големи и по-малки световни винени изложения
 • Системен маркетинг анализ на състоянието на българската винена индустрия
 • Създаване на предпоставки за маркетиране и бранд позициониране на обособени винени райони и промотиране на регионално специфични вина
 • Иницииране и създаване на структура, под формата на публично-частно партньорство, която да отговаря за бранд и пазарно представяне на българските вина и българските винени райони (работно наименование „Институт за маркетинг на българското вино“)
 • Създаване на дългосрочна национална бранд стратегия за българското вино