ЧЛЕНОВЕ НА БАВП

БАВП е експертна организация, обединяваща професионалисти от всички сектори свързани с българското вино, като им дава възможност да си сътрудничат, да предлагат експертен продукт и консултации, да развиват концепции и стратегии и последователно да работят заедно за успеха на българското вино във всички сфери.

Ивайло Катерски

УЧРЕДИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Мариана Върбанова

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Николай Кръстев

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Красимира Кодукова

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Йордан Русев

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Васил Златев

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дилян Колев

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Емил Коралов

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Post Thumbnail

Ивана Мурджева

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Екатерина Христова

УЧРЕДИТЕЛ И ИЗП.СЕКРЕТАР

Павлин Иванов

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА БАВП

Живко Енчев

УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА БАВП
Post Thumbnail

Виктор Цветанов

ЧЛЕН НА БАВП