КАУЗА

Каузата на БАВП е популяризиране на българското вино, което да заеме своето достойно място на световната винена сцена чрез разпознаваемост, изразителна идентичност и положителен имидж.

ЦЕННОСТИ

Като професионалисти, ние сме убедени в качеството и потенциала на българското вино. Вярваме, че запазените традиции и експертният опит са предпоставка за подобряване на икономическите перспективи за винения бизнес, винените райони, винения туризъм и като цяло имиджа на България като виненa страна. Нас ни обединява разбирането за прогрес чрез системен подход и ясна визия за сътрудничество и съвместни действия на целия отрасъл.