БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП) е експертна организация, обединяваща професионалисти от всички сектори свързани с българското вино, като им дава възможност да си сътрудничат, да предлагат експертен продукт и консултации, да развиват концепции и стратегии и последователно да работят заедно за успеха на българското вино във всички сфери.